Welkom op onze website

Plaatselijke uitvaartverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Zo ook Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Haulerwijk – Waskemeer en omstreken.

Uitvaartverenigingen zijn van oorsprong veelal voortgekomen uit de vroegere burenplicht – en mede vanuit een kerkelijke achtergrond – ten dienste van de plaatstelijke gemeenschap.

Doel van onze vereniging is dan ook op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit hulp te verlenen op het gebied van een uitvaart.

Op deze website willen wij u informeren over onze vereniging.

 

Wat te doen bij een sterfgeval

Voor het aanmelden van een sterfgeval kunt u dag en nacht contact opnemen met onze uitvaartverzorgsters:

 

Aline de Graaf           06 - 402 575 99

 

Coby Kuiper              06 - 191 870 86
 

 

Donderdag 02 november a.s. organiseren wij om 19.00 uur de 9e LICHTJESAVOND op Begraafplaats Eikenhof

Deze lichtjesavond is voor iedereen en bedoeld om dierbare overledenen te gedenken en een lichtje te plaatsen bij het graf. Ook wanneer een dierbare elders is begraven of gecremeerd/verstrooid kan men een gedenklichtje plaatsen op een groot wit hart dat daarvoor op de begraafplaats staat. De grafkaarsen worden ter plekke verstrekt.

Uitvaartverzorgsters Aline de Graaf en/of Coby Kuiper en spreekster Jannie Boonstra zullen met passende woorden de herdenking inleiden samen met muzikale klanken van muziekvereniging Excelsior. Na afloop is er koffie/thee en kan er indien gewenst even nagepraat worden.

Graag verzamelen bij de achteringang van de begraafplaats aan de Ericastraat.

Denk aan het meenemen van een zaklantaarn.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Beheer

Begraafplaats Eikenhof en m.m.v. muziekvereniging Excelsior.

De begraafplaats zal verlicht zijn met o.a. fakkels.

 

Begraafplaats ‘Eikenhof’

Stichting beheer begraafplaats ‘Eikenhof’ draagt zorg voor de begraafplaats aan de Eikensingel in Haulerwijk.

De uitvaartvereniging heeft geen verdere binding met de begraafplaats.

Voor informatie over de begraafplaats gaat u naar website www.begraafplaatshaulerwijk.nl