De vereniging

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Haulerwijk-Waskemeer e.o. is opgericht op 30 januari 1913 en verzorgt begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke wensen van de leden.

Vandaag-de-dag heeft men steeds meer een eigen inbreng en wensen betreffende het afscheid.

Bij een overlijden moet heel veel worden geregeld in een vrij kort tijdsbestek.

Wij staan u in deze moeilijke dagen bij. Wij zijn er immers voor u!

Dit alles doen wij in een goede samenwerking met onze uitvaartverzorgers Aline de Graaf en Coby Kuiper.

 

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

• Voorzitter                                         Erik Huurman           Tel. 06 - 21 86 32 86

• Secretaris                                         René de Haan

• Penningmeester/ledenadministratie     Anita Nikolaas          Tel. 06 - 51 02 13 03

• Bestuursleden                                   Corrie de Vries en Jannie Boonstra

 

Emailadres van de vereniging:  admin@uitvaarthaulerwijk.nl

 

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 

onder nummer 40000497.

 

Statuten en huishoudelijk reglement

Klik hieronder voor de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging:

•  Statuten

•  Huishoudelijk-Reglement

 

Laatste wilsbeschikking

Weten uw nabestaanden hoe u uw uitvaart graag wilt hebben?

Veel nabestaanden twijfelen over de wensen van de overledene. Dat hoeft niet. Leg uw laatste wensen vast in een wensenlijst. U kunt hier een wensenlijst downloaden in een versie die door u ingevuld kan worden.

Meer informatie rondom overlijden vindt u op de website www.uitvaartfederatie.nl

 

Algemene ledenvergadering

Na een aantal jaren waarin er vanwege het "Corona-virus" geen jaarvergadering heeft plaats gevonden, nodigt de uitvaartvereniging haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 04 april 2023 om 20.00 uur in dorpshuis De Enter te Haulerwijk.

Zie ook advertentie in Maandblad 'Haulerwijk' en De Krant.

Meer informatie hierover leest u onder 'Actueel'.