Welkom op onze website

Plaatselijke uitvaartverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Zo ook Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Haulerwijk – Waskemeer en omstreken.

Uitvaartverenigingen zijn van oorsprong veelal voortgekomen uit de vroegere burenplicht – en mede vanuit een kerkelijke achtergrond – ten dienste van de plaatstelijke gemeenschap.

Doel van onze vereniging is dan ook op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit hulp te verlenen op het gebied van een uitvaart.

Op deze website willen wij u informeren over onze vereniging.

 

Wat te doen bij een sterfgeval

Voor het aanmelden van een sterfgeval kunt u dag en nacht contact opnemen met onze uitvaartverzorgers:

 

Aline de Graaf           06 - 402 575 99

Coby Kuiper              06 - 191 870 86
 

In verband met de maatregelen, ten gevolge van het coronavirus, is de algemene ledenvergadering vervallen.

 

Begraafplaats ‘Eikenhof’

Stichting beheer begraafplaats ‘Eikenhof’ draagt zorg voor de begraafplaats aan de Eikensingel in Haulerwijk.

De uitvaartvereniging heeft geen verdere binding met de begraafplaats.

Voor informatie over de begraafplaats gaat u naar website www.begraafplaatshaulerwijk.nl