gallery/groen blaadje

De vereniging

 

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Haulerwijk-Waskemeer e.o. is opgericht op 30 januari 1913 en verzorgt begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke wensen van de leden.

Vandaag-de-dag heeft men steeds meer een eigen inbreng en wensen betreffende het afscheid.

Bij een overlijden moet heel veel worden geregeld in een vrij kort tijdsbestek.

Wij staan u graag in deze moeilijke dagen bij. Wij zijn er immers voor u!

Dit alles doen wij in een goede samenwerking met onze uitvaartverzorgsters Aline de Graaf en Coby Kuiper.

 

Het bestuur van de uitvaartvereniging is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter                                            Erik Huurman       Tel. 06 - 21 86 32 86
  • Secretaris                                            René de Haan
  • Penningmeester/ledenadminstratie      Anita Nikolaas      Tel. 06 - 51 02 13 03
  • Bestuurslid                                          Corrie de Vries
  • Bestuurslid                                          Jannie Boonstra

 

E-mail adres van de vereniging: admin@uitvaarthaulerwijk.nl

 

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 40000497.

 

Statuten en huishoudelijk reglement

Klik hieronder voor de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

 

Laatste wilsbeschikking

Weten uw nabestaanden hoe u uw uitvaart graag geregeld wilt hebben?

Veel nabestaanden twijfelen over de wensen van de overledene. Dat hoeft niet. Leg uw laatste wensen vast in een wensenlijst. U kunt hier een wensenlijst downloaden in een versie die door u ingevuld kan worden.

 

Meer informatie rondom overlijden vindt u op de website www.uitvaartfederatie.nl

 

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks nodigt de uitvaartvereniging haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in april,

via haar website en via een advertentie in Maandblad 'Haulerwijk' en de Nieuwe Ooststellingwerver.

Meer informatie hierover leest u onder 'Actueel'.

De Algemene Ledenvergadering is tot nader bericht uitgesteld i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus!